Chevy55.se / Bad55.se

Så här långt är projektet gånget.

 

Rammen blästrades och måladesi December 2008 med epoxiprimer sen en gråmetalliclack med klarlack på.